VIA KANIZSA – VÁROSÜZEMELTETÉS FALTÓL FALIG

2020 jún 30

A Via Kanizsa Nonprofit Zrt.-ről a legtöbb embernek a fizető parkolók jutnak eszébe. Nem is gondolnánk, életünkben mekkora szerepe van ennek a cégnek. Sétálunk a járdáikon, leülünk padjaikra, használjuk jelzőtábláikat és gyermekeink az általuk fenntartott játszótereken élvezik a gyermekkort. Nagy múltra tekint vissza a folyamatosan bővülő és értékeket képviselő hálózat, melybe Szabó István vezérigazgató enged belátást, aki a cég életében 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, így vezetői pozíciójába lépve nem volt ismeretlen neki a terep.

Röviden múlttól-jelenig: 1996-ban az Önkormányzatnál az a döntés született, hogy a fizető parkoló üzemeltetést, útfenntartási, útüzemeltetési feladatokat kiszervezik egy Kft. –be, így alakult meg a Via Kanizsa. 1999-ben Kiemelten Közhasznú társasággá vált a cég, és született egy olyan döntés, hogy az összes olyan városüzemeltetési feladatot, ami közterületen zajlik, a Via Kanizsa lát el, így kibővült feladatkörük a parkgondozás, köztisztaság, közvilágítás, közterületek üzemeltetése, vagyis minden, ami „köz”-el kezdődik. 2009-től Zártkörű részvénytársasággá alakult, így újabb feladatbővülések és egy újabb társasági struktúra átszervezés történt a cég életében. A társaság mottója jól tükrözi munkájukat: Városüzemeltetés faltól – falig. És hogy pontosan mit jelent ez;

Közfoglalkoztatás: egy időszakban, nagy létszámban (400 főt is elérték a dolgozók száma a régióban) fogadtak dolgozókat. Míg tavaly ez a létszám 30 fő volt, idén sajnos nincs lehetőség közfoglalkoztatásra.

Játszóterek és felnőtt edzőterületek: összesen 45 játszótér- ebből 5 bekerített –gondozása és felügyelete egyik legnagyobb munkaterületük. Vannak heti ellenőrzések, illetve lakossági bejelentés alapján azonnali hibaelhárítások (rongálások, veszélyeztetettnek minősülő hibák javítása stb.), valamint évente vannak nagy játszótéri felülvizsgálatok.
Közvilágítás: Feladatkörükhöz tartozik az egész városra kiterjedő, 4800 db közvilágítási lámpahely működésének felügyelete. Az E-on mellett hibabejelentő pontként is üzemel a cég, így a lakosságtól érkező hibabejelentéseket is kezelik. A javítási határidők attól függően változnak mennyire frekventált helyen található a lámpa, igyekeznek 2-3 napon belül elvégezni a szükséges javításokat.

Köztisztaság és utcabútorok: Folyamatosan szervezik a közterület-takarítási munkákat, közreműködnek a hulladékgyűjtők kihelyezésében. Hozzájuk tartozik az utcanévtáblák, utcabútorok állapotának ellenőrzése, hiányosságok megszüntetése, cseréje, emellett a közel 750 db pad és a buszmegállók javítása, felügyelete is.

Parkgondozás, zöldterület gondozás: A „történelmi” városmag gondozására a Netta Pannónia van szerződtetve, a külső városrészekben történő munkálatokat (Csó-tó, Palin, Miklósfa, Bagola stb.),  saját fizikai állományukkal látják el. Ilyen munkálatok többek között a parkrendezés és gondozás, faültetés, gallyazás.

Köztemető: Jelenleg 9 helyszínen üzemeltet a cég temetőt, melynek fenntartási munkáit; fűnyírás, gondozás, szemétszállítás, valamint a sírhelygazdálkodási feladatokat is ellátják.

Útfenntartási munkálatok és útellenőrzés: A társaság üzemelteti a Nagykanizsa Megyei Jogú Város tulajdonában lévő közutakat, közterületeket, valamint feladatkörük a közúti jelzőtáblák és úttartozékok fenntartása, közúti növényzet gondozása, burkolatjelfestés, hidak, műtárgyak fenntartása.

Vásárok- és piacrendezések: Szintén a Via Kanizsa üzemelteti a helyi piacokat és vásárokat. Vásárcsarnokon belül az élelmiszerpiac üzemeltetése és a hozzá kapcsolódó vásárok működtetése tartozik feladatköreikbe. Nagyvásár, Vasárnapi Bolhapiac, amely hivatalosan már Heti vásárként van bejegyezve. Bolhapiacnak indult, régi családi ereklyék, tárgyak árusítására, de megjelentek az új áruforgalmazást vállalók, így nemcsak használt-cikkpiacként, hanem álltalános hetipiacként kellett bejegyezni.

Mindenki Sportpályája és Sportszálló: 2018. évtől a Via Kanizsa működteti a Mindenki Sportpályáját és a hozzákapcsoló Sportszállót is, ahol 0-24 órában látják el nappal a sportpályák használatának koordinálását, valamint éjjel-nappal a bejelentkezett szállóvendégek elhelyezését.

Informatika és gazdasági vonal: A városi szerver, az Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, gazdasági társaságok és néhány intézmény informatikai hálózatának „szíve” a Via Kanizsa kezében van. Az informatikai feladatokat 4 fővel látják el. Meg kell említeni a könyvviteli csoport munkáját is, akik a Via Kanizsa könyvelésén túl más önkormányzati társaságok, valamint a Csarnok Üzletház könyvelését is elvégzik.

Gondos szervezés és lelkiismeretes munka jellemzi a Via Kanizsát, közel 100 alkalmazott munkájának állandó szervezésével. A városgondnokok és gondnokságvezetők mellett dolgoznak a fizikai munkások, akik az általános karbantartást csinálják. Munkaidőn túl a városgondnokok karbantartókkal párban látják el a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló ügyeletet. Mellettük a lakosság kiszolgálását és kényelmét biztosítja a bejelentéseket, javaslatokat, kéréseket kezelő ügyfélszolgálat.

A vezérigazgató mellett Kámán László műszaki igazgató és Török Endre gazdasági igazgató, aki egyben a könyvelési csoport vezetője dolgozik, ők biztosítják városunkban és környékén közterületeinek műszaki biztonságát, szépségét és nyugalmunk meglétét. Mert, ahogy Szabó István vezérigazgató vallja; „A mi legfőbb és legnagyobb partnerünk a lakosság!”

 

FRISS