Téli hó- és síkosság mentesítés

2020 dec 1

A 2020/21-es téli időszakban a Netta-Pannonia Kft. egyik kiemelt feladatának tekinti a Nagykanizsa Megyei Jogú Város fő- és közösségi közlekedési útvonalainak, valamint a lakosság ellátásában kiemelt szerepet játszó létesítményekhez, egészségügyi központokhoz, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, élelmiszer elosztók és előállítókhoz vezető azon utak kezelését, melyek a síkosság mentesítési és hóeltakarítási tevékenység keretében a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. felügyelete alá tartoznak.

A Netta-Pannonia Kft. most, a pandémiával terhelt időszakban is céljának tekinti, hogy a téli időszakban is a város köztereit, szabadvezetésű járdáit és közútjait elfogadható szinten tartva hozzájáruljon a városunk területén közlekedők biztonságához és jó közérzetéhez.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a közúti- és gyalogos közlekedés minden résztvevője felkészülten várja a telet. Ez kiterjed a járművek téli felkészítésére is. Ez mindenki érdeke, a biztonság alapfeltétele. E nélkül a mi munkánk és kollégáim erőfeszítései sem tudnak hatékonyak lenni a téli körülmények között.

A cég munkatársai és célgépei a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó több, mint 180 km belterületi úton, külterületi úton, 35 km kerékpárúton és gyalogjárdán végeznek hó és síkosság elleni védekezést a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt.-vel 2013-ban megkötött szerződésben foglaltak szerint.

A feladatok közé tartozik továbbá még bizonyos közterületi lépcsők és közel 180 db buszmegálló és 123 db gyalogátkelő kezelése. A társaság a síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkákat a minden évben aktualizált és a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. által jóváhagyott „Téli intézkedési terv” alapján végzi. A terv szerinti a 24 órás téli készenléti szolgálat tárgyév november 15-től a következő év március 15-ig tartjuk fent.

A Netta-Pannonia Kft. rendelkezik a téli síkosság-mentesítés és hóeltakarítás megfelelő ellátásához szükséges korszerű gépparkkal (4 db sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművel, 3 db sószóróval és hóekével felszerelt Multicarral, továbbá 4 db hóekével, ill. kefehengerrel felszerelhető járdatakarító géppel, 2 db rakodógéppel és 4 db, 7 személy szállítására alkalmas kisteher autóval), képzett sofőrökkel és gépkezelőkkel, valamint kézi erővel a gyors és hatékony munkavégzés érdekében. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei téli szezonra is kihelyezésre kerültek a város meghatározott pontjaira a síkosságmentesítő anyagot tartalmazó edények. Idén 16 db edény került kihelyezésre.

A síkosság-mentesítést és hóeltakarítást végző gépek mindegyike fel van szerelve sószóró adapterekkel, valamint tömörgumi éllel rendelkező hóekével. Szélsőségesebb időjárás esetén szerződött alvállalkozóink bevonásával további gépeket tudunk mozgósítani.

A gépjárművek útvonalának és munkájának nyomon követése GPS rendszeren keresztül történik, így hatékonyabb, magasabb szintű irányításra, továbbá szükség esetén beavatkozásra is van lehetőség.

A cég útszóró só készlete meghaladja a 400 tonnát, indokolt esetben további só beszerzésére is sor kerül. A keverékekhez szükséges zúzalék szintén betárolásra került. A fogyás mértékében a beszerzését folyamatosan végezzük. A Vár utcai telephelyen az idei évben átadott, újonnan létesült sótárolóból rakodógéppel kerülnek feltöltésre a gépjárművekhez tartozó sószóró adapterek, tiszta sóval, só/zúzalék keverékével, valamint környezetbarát szóróanyag és zúzalék keverékével.

A Netta-Pannonia Kft. síkosság-mentesítést és hóeltakarítást munkáit a Téli intézkedési terv szerint végzi melynek alapja a 5/2004 (I.28.) GKM rendelet „A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól”. A Téli intézkedési terv tartalmazza a téli feladatok szolgáltatási szintjeit, amelyek a városi sajátosságok és gyakorlati tapasztalatok, valamint az helyi közutakra vonatkozó kezelési szabályzat előírásainak együttes figyelembevételével lettek megállapítva.

Cégünk a síkosság elleni beavatkozásokat az észleléstől számítva – a kategóriától függően – a legforgalmasabb útvonalakon fél – három órán belül kell megkezdeni és 2-8 óra alatt befejezni, de csak átlagos téli időjárásban, amikor a folyamatos havazás, illetve hófúvás nem haladja meg a 24 órát, a hőmérséklet -8 °C, vagy annál magasabb, a szél sebessége 30 km/óránál kisebb. Alacsonyabb hőmérséklet, vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórás ideje növekedhet. A síkosságmentesítést 4-24 órán belül kell végrehajtani. Ha mindehhez rendkívüli időjárási körülmények is társulnak, akkor a gyalogos és közúti közlekedés csak úgy tartható fent, ha minden résztvevője felkészült a téli útviszonyokra. A tapasztalatok szerint azonban sokan enélkül indulnak útnak.

Az I. fokozat elrendelésére a Téli intézkedési terv életbe lépésekor, november 15-én kerül sor, ettől az időponttól állandó vezetői szintű készenléti rendszert működik a téli hómunka irányítására.

A II. fokozat elrendelése meteorológiai előrejelzés, illetve az ügyeletes szolgálat jelzése alapján történik.  Amennyiben tartós fagy, jegesedés, deresedés vagy ónos eső és havazás várható, előtte preventív szórást kell végrehajtani a kialakulóban lévő helyzet kezelésére alkalmas keverékkel a város meghatározott útszakaszain.

A III. fokozat elrendelése az ekézési technológia szükségessé válása esetén indul. Ekkor az előre meghatározott útvonalakon a közlekedés biztonsága és a hóeltakarítás megkönnyítése érdekében az ekézésre alkalmas célgép állomány végez hóekézési és síkosság-mentesítési feladatokat.

A IV. fokozat elrendelésére abban az esetben kerül sor (extrém időjárás), ha a hóréteg vastagsága meghaladja a 30 cm-t és a hideg miatt a „kemikáliák” már nem fejtenek ki olvasztó hatást, vagy a havazás folyamatos. Ebben az esetben behívásra kerülnek a szerződött alvállalkozók is.

Őrjáratos utak: azok az utak, illetve útvonalak, amelyeken az út állapotát a közút kezelője rendszeresen ellenőrzi, a védekezés pedig – szükség szerint – az út teljes hosszán, rendszeresen, éjjel-nappal, vegyi és/vagy érdesítő anyaggal történik a síkosságtól függően. A hóeltakarítás során ezek az utak elsőbbséget élveznek. Az őrjáratos rendszerbe tartoznak az I., II., III. és – indokoltság esetén – a IV. szolgáltatási osztályba sorolt közutak.

Rajonos utak: a védekezés nem terjed ki az út teljes hosszára, csupán annak veszélyes részeire (ívek, emelkedők stb.). A hóeltakarítás során ezek az utak az őrjáratos utak után következnek. A rajonos rendszerbe tartozik a IV., V. és VI. szolgáltatási osztályba sorolt közutaknak a tisztántartási tervben meghatározott része

Az ún. fehér utak: azok az utak, amelyek nem tartoznak sem az őrjáratos, sem a rajonos rendszerbe. Ezeken az utakon, útszakaszokon a síkosság elleni védekezésről nem kell rendelkeznie a közútkezelőnek, az ellenőrzés pedig csak az útellenőrzés gyakoriságával történik. A hóeltakarítás az előző pontokban rögzített feladatok elvégzését követően végezhető és csak olyan mértékig, hogy az út személygépkocsival járható legyen.

 

FRISS