MI VOLT 1956, BARÁTOM?

2020 okt 23

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be november 10-én.
Frissítsük fel emlékeinket azon eseményekkel kapcsolatban, amelyek beleégtek emlékezetünkbe és történelmünkbe.

1953-ra a magyar gazdaságban súlyos zavarok léptek fel. A tervezett emelkedés helyett a lakosság életszínvonala csökkent, félelem uralkodott az országban. A kommunista rendszer stabilitása és a szovjet tábor meg­tartása bizonyos korrekciókat igényelt, ezért 1953 júniusában összehívták a Rákosi, Gerő, Nagy Imre és Hegedűs András vezette magyar pártdelegációt, s ed­digi politikájuk felülvizsgálására szólították fel őket. Miniszterelnöknek lett kinevezve Nagy Imre, majd 1955 tavaszán Nagy Imrét leváltották, helyére Hegedűs Andrást nevezték ki. Az 1953 és 1956 között lezajlott belpolitikai események megváltoztatták a közhan­gulatot.

1956 őszén megélénkült a politikai élet, különösen az értel­miség és az egyetemi, főiskolai diákság követelte hangosan a változásokat, melyeket16 pontban rögzítettek. Az október 23-ai forradalom kirobbanása váratlanul érte a párt vezetőit és a társadal­mat egyaránt.

Az egyetemisták szolidaritási felvonulása délután három órakor kezdődött a Petőfi—szobornál. Néhány óra leforgása alatt a tün­tetők száma 200 ezerre nőtt, és a néma felvo­nulás hangos kommunistaellenes tüntetésbe ment át. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett.

November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.

Mi volt ezerkilencszázötvenhat, barátom?

Múlt, ami elmúlt?

Egy nép, amely elhullt?

Hol volt, hol nem volt Se élő, se holt.

Elfelejtetted a Tettet?

Amikor a semmiből sok ember

Valamit teremtett (…)

Írta: Szollár-Nikolics Zsanna

Felhasznált irodalom;

https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-2/

https://en.wikipedia.org/wiki/1956

 

FRISS