Libri könyvajánló

2017 szept 7

Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából 5. évfolyam

Maróti Lászlóné
Maxim Könyvkiadó

Sorozatunk célja a matematikai kulcskompetencia fejlesztése. A kiadványok feladatsoraiban a példák fokozatosan nehezedő sorrendben követik egymást. Minden témakör előtt emlékeztetők és kidolgozott példák segítségével eleveníthető fel a további feladatok megoldásához szükséges ismeret. Ez a felépítés lehetővé teszi az önálló felkészülést a témazáró dolgozatokra, és 7., 8. osztályban akár a felvételi vizsgára is

https://www.libri.hu/konyv/maroti_laszlone.kompetencia-alapu-feladatgyujtemeny-matematikabol-5-evfolyam.html

FRISS