Beleszületünk, anyanyelvként beszéljük, és sok mindent természetesen elsajátítunk benne, így ritkán gondolkodunk el rajta, hogy mennyire különleges és érdekes nyelv is a magyar. Annak ellenére, hogy már egy évezrede itt vagyunk Európa szívére, nyelvünk egyetlen másik közeli nemzetéhez vagy népcsoportéhoz sem hasonlítható, és olyan sajátosságai vannak, amiken egy külföldi tényleg csak a fejét vakargatja. Íme 13 érdekesség a magyar nyelvről!

A magyar a világ egyik legnehezebb nyelve

Ami nekünk meg sem kottyan, az a legtöbb idegen ajkú nyelvtanulónak komoly fejfájást okoz. Tény, hogy az anyanyelvével mindenki előnyben van, de a magyar még így is a világ egyik legegyedibb és legnehezebben elsajátítható nyelve.

Mindössze 13 millióan beszélik világszerte

Hazánkban 9,77 millió fő országa (2019-es adatok szerint), azonban nem csak a határainkon innen beszélik a magyar nyelvet. A világon több helyen is találkozhatunk vele, habár a magyarul beszélők nagy része a szomszédos országokra összpontosul. Persze távolabbi helyeken, még az Egyesült Államokban is több ezer magyar ajkúval futhatunk össze.

Már a betűink is képesek összezavarni az idegen nyelvűeket

Sok európai nyelvhez hasonlóan a magyarnak is vannak különlegesnek tűnő betűi, amelyek összezavarhatják a nyelvet tanulókat. Nem elég, hogy ábécénk 44 betűből áll, egyesek kiejtése élesen eltér attól, ahogyan például egy angol használja őket. A „J” és „LY” közötti különbségről pedig inkább ne is beszéljünk…

Leghosszabb szavával előszeretettel ijesztgetik a magyart tanulókat…

A legtöbben már biztosan ismerik, de ha a magyar nyelv érdekességeiről van szó, akkor ez semmiképpen nem maradhat ki közülük. A magyar nyelv leghosszabb szava nem más, mint a hírhedt „megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért”, amiről mindenki tudja, hogy, habár egy teljesen értelmes és szabályos szó, soha sehol nem jelenik meg (kivéve, ha a magyar nyelv különleges jellemzőire terelődik a téma).

…azonban ennél hosszabb szavakat is lehetne alkotni vele

A magyar egy úgynevezett agglutináló nyelv, ami azt jelenti, hogy a szavakhoz különböző elemek (toldalékok) adhatók hozzá. Ezektől a szavak nem csak hosszabbakká válnak, hanem jelentésük is megváltozik. Elméletileg akár 100 betűs szavak is alkothatók a magyarban, azonban ezeknek már alig van bármilyen értelmük.

14 magánhangzója nagyban megnehezíti elsajátítását

Míg az angol nyelv összesen 5 magánhangzót használ (a, e, i, o, u), addig a magyar közel háromszor ennyivel képes kifejezni magát. A legtöbb idegen nyelvűnek rengeteg gyakorlásra van szüksége, hogy megfelelően tudja használni a különböző magánhangzókat, főleg mivel mindegyiknek van egy hosszabb vagy ékezetes alakja is.

Ázsiai eredetű nyelv

A magyar a tudomány jelenlegi állása szerint egy ázsiai eredetű nyelv, ami megmagyarázza, hogy miért nem hasonlít egyetlen közeli nemzet nyelvéhez sem (leszámítva persze az ezer év alatt átvett szavakat és kifejezéseket). A magyar az Urál-hegység vidékéről származik, és a Finnugor nyelvek családjának tagja. Külön érdekesség, hogy ennek köszönhetően a finn és az észt a két legközelebbi nyelvrokona, annak ellenére, hogy számos határ választ el minket ettől a két országtól.

Rugalmas szórendje sokaknak feladja a leckét

A magyar nyelv egyik legjellegzetesebb jellemzője, hogy egy mondat szavait többféleképpen is sorba rendezhetjük. Ez már önmagában kemény dió a magyart tanulók számára, és sokakat ott veri ki a víz, amikor megtudják, hogy még ezt is szabályok kötik.

Ősi nyomaira bukkanhattak Amerikában

A Yarmouth County Museum falai között őrzik azt a titokzatos eredetű kődarabot, amelynek megfejtésén már évszázadok óta dolgoznak a szakemberek. A Yarmouth Runic Stone egy méretes darab kvarcit, amelyen ősi rúnák díszelegnek, csak éppen senki sem tudja, hogy milyen nyelven íródtak. A megannyi feltételezett nyelv között az ősi magyar is szerepel, amit ha sikerülne megerősíteni, akkor bizonyítékul szolgálna, hogy a magyarok már Kolumbusz Kristóf előtt jártak az Új Világban.

A magyar nyelv vigyáz magára

Kialakulása óta (ami természetesen nem köthető egyetlen konkrét dátumhoz) sok más nyelvhez képest a magyar is sokat változott, azonban mindezek ellenére a mai napig nagyon hű ősi gyökereihez. A magyar nyelv manapság eredeti szavainak 68%-át őrzi és használja, míg az angol nyelv szavainak csupán a 4%-a maradt fenn.

Két szavunk van a pirosra, vagyis a vörösre (de nem mindig)

A piros és a vörös nagyon hasonlítanak egymáshoz, és sok esetben felváltva is használhatók, de – hogy még több fejfájást okozzunk a magyart tanulóknak – vannak olyan dolgok, amik mindig „pirosak” és olyanok, amik csak „vörösek” lehetnek (legalább is nyelvi szempontból).

A magyar nevek sokak szemében fordítva vannak

A Magyarországra érkező külföldiek gyakran csodálkozva tapasztalják, hogy mindenki fordítva mutatkozik be nekik. Persze, ez fordított esetben is igaz: egy angolt tanuló magyarnak például hozzá kell szoknia, hogy az angolban keresztnév áll elől, és azt követi a vezetéknév.

Forrás: https://www.magyarorszagom.hu/12-erdekesseg-magyar-nyelvrol.html