Szociális jellegű támogatások Letenyén

2017 dec 7

Letenye Város Humán és Ügyrendi Bizottsága a napokban bírálta el a szociális célú tűzifa kérelmeket. Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy összesen 272 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására kapott a városi önkormányzat közel 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást.A testület a rendelet megalkotását követően a döntési jogkört a város Humán és Ügyrendi Bizottságának delegálta. A benyújtott kérelmek száma meghaladta a 230-at. A döntést követően az elmúlt napokban 230 letenyei háztartáshoz érkezett meg a bizottság által meghatározott 1 vagy 2 köbméter mennyiségű fa. Fontosnak tartottam, hogy a tűzifa karácsony előtt megérkezzen a családokhoz. Családonként azonban nem nagy mennyiségről van szó, de azt gondolom, hogy a megítélt mennyiségekkel is segíteni tudtunk.

Letenye Város Önkormányzata a szociális földprogram kisállattartási alprojekt pályázaton 801.000 vissza nem térítendő támogatást kapott az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől és ez év november 15-éig lehetett benyújtani az igényeket a letenyei lakcímmel rendelkező polgároknak. A Humán és Ügyrendi Bizottság a közelmúltban döntött a kérelmekről. 63 kérelem érkezett az önkormányzathoz és 30 család részesülhetett támogatásban, amely családonként 20 db előnevelt csirkét és 45 kg tápot jelentett.  A kiválasztás alapja a szociális rászorultság volt. Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy a földprogram lehetőséget ad a háztáji kisállat-gazdálkodásra, a támogatásban részesített személyek oktatásban is részesülnek, ahol elsajátíthatják a kisállat tartására vonatkozó legfontosabb ismereteket. Továbbá a polgármester azt is kiemelte, hogy a kétszeres túljelentkezés is azt jelenti, hogy jelentős érdeklődés van a program iránt. Terveik szerint jövőre is folytatni kívánják a már 3 éve újra megkezdett programot.

Letenye Város Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felhívásra. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.

November 7-ig lehetett benyújtani az igényeket az önkormányzati hivatalban. A város humán bizottsága 15 kérelmező esetében döntött az 5.000 Ft/hallgató/hónap támogatási összegben 10 hónap időtartamra 750.000 Ft összegben, melyet az illetékes minisztérium további összeggel egészít ki. Fontos a felsőoktatásban résztvevő letenyei fiatalok támogatása, igyekszünk minden évben csatlakozni a felhíváshoz.

A helyi lakáscélú támogatást is nyújtott ez évben önkormányzatunk. A kérelmeket 2017. augusztus 30. napjáig lehetett benyújtani. A rendeletben meghatározott határidőig lakásvásárlás támogatására 17 db kérelem került benyújtásra, melyből 16 kérelmet támogatott a képviselő-testület. A lakásvásárláshoz adható vissza nem térítendő önkormányzati támogatás összege kérelmenként 250.000,- Ft. A helyi lakáscélú támogatás fedezetére Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 3.000.000,- Ft összegű előirányzatot tartalmazott, azonban a kérelmek száma miatt további 1.000.000 Ft-tal emeltük azt. A fiatalok helyben maradását kiemelt kérdésként kezeli a város vezetése, s minden megtesz annak érdekében, hogy e támogatással is elősegítse a fiatal családok részére az ingatlanvásárlást – mondta Farkas Szilárd polgármester.

FRISS