Gondolatok a nemzeti összetartozás napjára

2020 máj 26

Nehéz dolog együvé tartozni. Tekintettel kell lenni a másikra, a kapcsolatnak empátiára kell épülnie, áldozatkészségre van szükség, ha esetleg saját véleményünkből kell lejjebb adni. Legalább annyira igaz ez egy párkapcsolatra, mint egy egész nemzet összetartozására.

Száz évvel ezelőtt szétszakítottak egy országot. Rengeteg család életét tették tönkre ezzel, hiszen a mai napig megnehezíti a határon túl élő magyarok sorsát, határon innen pedig ellenérzéseket szül. Az 1920 utáni politika elkeseredett harcot vívott a revízióért, a második világháború után pedig minden ilyen törekvés az ellenkezőjére fordult. Ma már ugyan nyíltabban beszélhetünk a magyarság sorsáról, mégis egy valamit nem tudott eltörölni a történelem vihara: a széthúzást.

Ha valaki leírja gondolatait, melyben a magyarok finnugor eredetét példázza, azonnal emberek százai hördülnek fel, hogy nincsen igaza, mondanivalójukat színes hazai káromkodásokkal díszítve. Pár korty szeszesital elfogyasztása után némelyek úgy panaszkodnak, hogy: „több is veszett Mohácsnál!”. Még néhány pohárka után pedig ugyanez átváltozik „nekünk Mohács kell” gondolatba – de lássuk be, nem szükséges ehhez a különbséghez alkoholt inni. Két magyar úgy tud három véleményen lenni egyszerre, hogy még csak meg sem erőltették magukat. A kompromisszum szón látszik, hogy idegen eredetű, hát ezért nem szeretünk élni vele! Mondják, hogy a magyar zászló színei közül a kék az összetartozást szimbolizálja. Az ilyesféle gúnyos megjegyzésekre okot mi magunk adunk.

A széthúzásra többen próbáltak már orvosságot találni, hiszen a herderi jóslattól félők már a 19. században a nemzet megmaradásáért küzdöttek, Ady Endre saját írásmódjával igyekezett nemzetére hatni, Bartók Béla pedig már egy univerzálisabb össznemzetiségben gondolkodott. Korántsem tökéletes felsorolásomból rengetegen kimaradtak, akik mégis összetartozásban látták a jövőt, kik „emberségről példát, vitézségről formát” adtak nekünk, mai magyaroknak.

Véleményünk fontos, de nem annyira, hogy megváltoztathatatlanul ragaszkodjunk hozzá. Egy közösség sikeres működéséhez szükség van a másik emberre is, tehát minden magyarnak szüksége van a többire. A széthúzó nemzet nagyon törékennyé tud válni. Turáni átok ide vagy oda, létezésünk másokhoz van kötve. Ha mi nem teszünk egymásért, más sem fog. És akkor ezer év tanulsága, kifejezetten az utóbbi száz év leckéje nem ért semmit.

FRISS