FÁMA HÁZA ÜNNEP – A KÖSZÖNET NAPJA

2017 jún 15

2017. június 10- én ünnepséget tartott a Letenyéért Közéleti Egyesület a Fáma Házánál abból az alkalomból, hogy az ingatlan 6 éves üzemeltetését követően nagy társadalmi összefogás eredményeként az egyesület tulajdonába került.


A helyi népi, néprajzi, népművészeti értékek gyűjteményének helyet adó létesítmény 2011- ben került megnyitásra LEADER pályázati, vállalkozói támogatás és rengeteg önkéntes munka segítségével. Eddig a magántulajdonban lévő ingatlant az egyesület használati szerződés alapján működtette, közben folyamatosan kereste a lehetőséget a vételár előteremtésére. Az egyesület nem talált olyan pályázati kiírást az évek során, mely ingatlan vásárlást támogatott volna, ezért kénytelen volt adománygyűjtésbe kezdeni.
Több sikertelen próbálkozás előzte meg a múlt év végén elindított adománykérő akciót, próbálkoztak több csatornán, de rá kellett jönniük, hogy csak azoktól várhatnak segítséget, akik elismerik a szervezet lokálpatrióta tevékenységét. A múlt év novemberében tájékoztatóra hívták meg a helyi vállalkozókat, ahol prezentáció segítségével mutatták be a Fáma Háza kialakításának folyamatát, hogy miként szépítették, fejlesztették, valamint azt is, hogy milyen gazdag tartalommal töltötték meg az évek során. A jelenlévő gazdálkodási egységek vezetőinek kérésére szélesebb kör is megszólításra került. A legtöbb helyi vállalkozáshoz eljutott az adománykérő felhívás.
A helyi vállalkozók elkötelezettek a település értékeinek megőrzése iránt. Ezt bizonyítja, hogy az ismertető hatására egy hónap alatt összejött a vételér háromnegyed része úgy, hogy a legtöbben még a személyes találkozást sem igényelték. Ez végtelen jó érzés volt. A vételár negyed részének előteremtésére Letenye Város Önkormányzata volt a civil szervezet segítségére. A polgármester és több képviselő is hozzájárult adományával a sikerhez. A civilbarát önkormányzat és az egyesület együttműködési megállapodást kötött a partnerség további fenntartását szolgálva. A vállalkozói és az önkormányzati támogatásokat az LKE tagsága, pártoló tagsága egészítette ki, így 2017. májusában létrejöhetett az adás- vétel. Nagyon megtisztelő, hogy az ügyvédi munkavégzés is térítésmentesen történt.
A szombati programra az adományozók kaptak meghívást, hogy az egyesület méltó módon kifejezhesse köszönetét. Az LKE partnerszervezete, a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr ajándékműsorral alapozta meg a hangulatot, majd a Fáma Háza falán elhelyezett köszönetnyilvánító tábla került felavatásra. Farkas Szilárd polgármester, Mikóné Farkas Ildikó a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke és Ráczné Lánczok Zsuzsanna, az LKE elnöke leplezték le a gránittáblát, mely az adományozók névsorát tartalmazza. A tábla elhelyezése azt a célt szolgálja, hogy sokáig megmaradjon az emlékezetben az összefogás erejének bizonyítéka. Ezt méltatta, köszönte a város vezetője is a tábla felavatását megelőzően. A köszönetnyilvánító tábla is önkéntes munkában készült.
A köszönetnyilvánító tábla leleplezését követően az egyesület elnöke ismertette a Fáma Háza kialakításának előzményeit, a fejlesztési elképzeléseket, a tagság nevében megköszönte a jelenlévők nagylelkű adományait, és jelképes viszonzásul, az eseményre emlékeztető ajándékokat nyújtott át a vendégeknek. Mindenki kapott egy FÁMA HÁZA táblaképet és egy letenyei hímzéses terítőt, melyek erre az alkalomra készültek. A rendezvény a tagság által készített vacsorával, tárlatvezetéssel majd baráti beszélgetéssel zárult.
A Fáma Háza az egyesület tulajdonába került, de a város számára készült. Továbbra is nyitva áll a kapu minden látogató és látogatói csoport előtt, előzetes bejelentkezést követően. A parasztporta alkalmas hagyományőrző, kézműves és egyéb közösségi rendezvények megtartására. Jelenleg minden hétfőn a „Keszei Sándorné Hímzőkör” foglalkozásai zajlanak a Hagyományok Háza és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület támogatásával. Az LKE széleskörű, a településért folytatott tevékenysége részeként elkötelezett a „Népművészet Mestere” hagyatékának megőrzésében, bemutatásában és tovább örökítésében.

FRISS