Cseke emléktábla

2020 jan 7 | Kultúra

A Nagykanizsai Városvédő Egyesület a közelmúltban avatta fel Dr. Cseke Ferenc volt középiskolai tanár, helytörténész, szakíró emléktábláját a Kossuth tér 14. sz. alatti épület falán. Az alábbiakban közöljük Papp Ferenc alelnök, emlékvédő megemlékezését összefoglalóan.

Városvédő egyesületünk mindig feladatának tekintette azoknak a kanizsai személyiségeknek a megbecsülését, emlékük ápolását, akik a helytörténeti munkában, a honismereti mozgalomban kiemelkedő szerepet vállaltak.
Dr. Cseke Ferenc életműve, hite és kutató, publikáló, városát szerető, közösségszervező tevékenysége mind példa lehet a ma emberének.

1939. március 31-én született Nagykanizsán. Általános iskolai tanulmányai után az Irányi Dániel Gimnáziumba járt, ott érettségizett. Ezt követően a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem földrajz-történelem szakán diplomázott.
1962-ben pályakezdőként visszakerült volt gimnáziumába, ahol 2 évig tanított.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium megnyitása után itt tanított haláláig. Szigorú és igazságos tanár volt, tanítványai szerették és tisztelték. Egykori diákjai közül sokan városunk ismert és elismert szakemberei. Pl. Dr. Birkner Zoltán, Dr. Lendvai Anna, Dr. Károlyi Attila, Dr. Szeghy Balázs.
Az 1970-es évektől turistamozgalmat szervezett diákoknak és felnőtteknek, hogy városunk környéke ismertebbé váljon. Életének részévé vált a történelmi emlékhelyek feltárása, a pusztulók rendbe hozása, újak létesítése. Pl. Orosztony külterületén Thúry György kopjafája, a Csó-tónál Kőrösi Csoma Sándor kopjafája, Zrínyi-újvár, az obornaki lovagvár emlékhely területrendezése, az újudvari Johannita emlékhely, a várkapu.
Dr. Cseke Ferenc alapította a városi honismereti kört, majd 1987-ben a városvédő egyesületben a honismereti munkabizottság vezetője lett.
Doktori értekezése „A Principális – csatorna vízgyűjtőjének vízföldrajzi viszonyai” a Nagykanizsai honismereti füzetek 11. számában olvasható.
A honismereti kör tagjai közül többen feldolgoztak helytörténeti témákat, amelyeket ő szerkesztett a sorozatban. Életében 21 kötet jelent meg.
Települési útikalauzokat szerkesztett, pl. Zalakarosról 8 nyelvű ismertetőt.
1981-ben Dél-zalai túraajánlatok autósoknak, gyalogosoknak, táborozóknak címmel kis füzetben adott praktikus tanácsokat diákoknak és felnőtteknek.
A Körséta a belvárosban c. munkájában városunk nevezetes épületeit, köztéri szobrait mutatja be. E kiadványnak már két újabb bővített kiadása is megjelent.
Jelentős tanulmányt publikált a Nagykanizsa Városi Monográfia első kötetében, és szócikkeket írt a Kanizsai Enciklopédiába.
Újra átolvasva tanár úr írásait, megállapítható, hogy lényegre törő, közérthető, olvasmányos stílusban fogalmazott, kerülte az idegen szavak használatát.
Kezdeményezte a Romlott vár feltárását, a vállalatoktól anyagi támogatást, fuvart is kapott. Évekig karbantartották az épületet, kaszálták a környéket. Később már nem volt anyagi lehetőség az állagóvásra, a kaszálásra. Az elhanyagolt területet visszavette a természet, és az egész környék ma kiábrándító látványt nyújt. Csak reménykedhetünk, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek majd áldoznak a helyzet megváltoztatására.
Dr. Cseke Ferenc nevéhez köthetjük az Újudvar-morgánypusztai sífelvonó elkészítését. Az ő érdeme, hogy a két Eszperantó forrást újra használható állapotba hozták, és kiépítették a csurgót.
Kezdeményezte Zala megye első kulcsos házának létrehozását, részt vállalt megvalósításában is Orosztony-Örömhegyen. Az épület falán emléktáblán örökítették meg a bakancsos túrizmus „atyjának” emlékét.
Cseke Tanár úr szakmai kitüntetései mellett két alkalommal megkapta a Nagykanizsa Megyei Jogú Városért díjat.

1999. június 19-én hosszantartó súlyos betegségben hunyt el. A kanizsai önkormányzat saját halottjaként temette el.
Könyvei, füzetei, térképei, turista jelzései, az emlékhelyek és az emléktáblák azt bizonyítják, hogy Dr. Cseke Ferenc máig köztünk él.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium évek óta példamutatóan ápolja emlékét. Egyesületünk kérésére a Halis István Városi Könyvtárban kis emlékkiállítást rendeztek Tanár úr kölcsönözhető könyveiből, tanulmányaiból.

Papp Ferenc
alelnök

HASONLÓ BEJEGYZÉSEK

Bloomsday

Bloomsday

A Bloomsday kezdetben írországi, mára nemzetközivé vált évente megtartott irodalmi ünnep, mely nevét James Joyce Ulysses című művének egyik főszereplőjéről,...

Az utolsó szavak!

Az utolsó szavak!

Egy dúsgazdag ember vallomása a halálos ágyán! Az üzleti világban elértem a sikerek csúcsát. Most már magam sem tudom, hogy mennyi milliárd a vagyonom. Mások...